Původní obklad – aplikace stěrky napřímo

Po dokončení